Funkcionalnosti EcoOne Servisa


Funkcionalnosti su grupisane prema srodnosti i podeljene u grupe:

Upravljanje finansijama

EcoOne Finansije su jedna od osnovnih poluga za kontinuirano funkcionisanje preduzeća, od izvršenja njenih zadataka često zavisi izvršenje i ostalih poslovnih procesa unutar preduzeća. Kroz naš set modula obezbedićete usklađivanje dinamike priliva i odliva novčanih sredstava, te regulisanje novčanih tokova i praćenje finansijskih odnosa. Naš sistem omogućava generisanje finansijskih izveštaja i u potpunosti će zaokružite vaše potrebe vođenja preduzeća u finansijskom smislu.

Upravljanje ljudskim resursima

EcoOne Ljudski resursi predstavljaju ključni resurs u stvaranju dodatnih vrednosti preduzeća. EcoOne će vam pomoći da pretvorite znanja u komparativnu prednost te dodatnu pažnju posvetite intelektualnom kapitalu vaše kompanije. Različiti setovi funkcionalnosti kreirani na osnovu dugogodišnjeg iskustva obezbediće kvalitetno upravljanje ljudskim resursima vašeg preduzeća kao neophodnog preduslova za poslovni uspeh.

Robno materijalno knjigovodstvo

EcoOne Robno materijalno knjigovodstvo pruža mogućnosti za definisanje normativa i izradu radnih naloga kojima se evidentira količina gotovih proizvoda. Detaljni prikazi promene stanja materijala, kao i svih vrsta ulaznih i izlaznih faktura samo su neke od funkcionalnosti našeg sistema. EcoOne će vam omogućiti efikasno upravljanje sistemom nabavki, detaljno praćenje podataka o svakoj kupovini i dugovanju, kao i evidentiranje svih relevantnih podataka u vezi sa dobavljačima, cenovnicima i katalozima artikala.

Vozila i putni nalozi

EcoOne putni nalozi omogućiće praćenje trenutnog stanja i evidentiranje promena na svim osnovnim sredstvima u vašem preduzeću koja pripadaju kategoriji vozila. Evidencija i praćenje troškova vezanih za vozila i službena putovanja, a posebno upravljanje ovim troškovima, predstavlja izazov sa kojim se preduzeća svakodnevno susreću. Kroz automatizovan proces obrade putnih naloga i vođenjem računa o direktnim i indirektnim troškovima, koji nastaju u ovom segmentu, naš sistem će učiniti vaše poslovanje bržim i jednostavnijim. Takođe, kroz evidenciju o servisima vozila, proteklim kvarovima, alarmiranju o isteku registracija i osiguranju, EcoOne će sigurnost i administrativne zahteve kompanije podići na viši nivo.

Dokumenti

Papirni dokumenti su još uvek najvažniji izvor informacija u preduzećima. Potraga za podacima iz tako arhiviranih dokumenata je težak i dugotrajan posao. Smanjenjem administracije i troškova skladištenja, „kancelarija bez papira“ povećava učinkovitost brzim unosom i pronalaženjem dokumenata, te nudi kontrolisan pristup dokumentima u skladu sa korisničkim ovlašćenjima. Sistem jednostavnog unosa i praćenja ulazne i izlazne dokumentacije preduzeća.

Uporedni prikaz paketa po kategorijama

 • EcoOne Blagajna
 • EcoOne Izvodi
 • EcoOne Osnovna sredstva
 • EcoOne Finansijsko knjigovodstvo
 • EcoOne Obračun zarada
 • EcoOne plaćanja
 • EcoOne Ljudski resursi
 • EcoOne Evidencija rada
 • EcoOne Robno materijalno knjigovodstvo
 • EcoOne Fakture
 • EcoOne Nabavka
 • EcoOne Prodaja
 • Putni nalozi
 • EcoOne Vozila
 • Protokol

Odaberite paket

Standard

Skladišni prostor po korisniku 500MB
Jednokratni paket za organizaciju bez naknade
Service Desk - 30 minuta
Obuka Online - 45 minuta
Back Up jednom godišnje - USB

1.70000 RSD mesečno

Enterprise

Skladišni prostor po korisniku 750MB
Jednokratni paket za organizaciju bez naknade
Service Desk - 60 minuta
Obuka Online - 45 minuta
Back Up jednom godišnje - USB

4.60000 RSD mesečno

Cenovnik dodatnih usluga

Naziv usluge Mesečno po korisniku
Service Desk 30 minuta 2.45000 RSD
Personalizovana obuka (Online) 45 minuta 3.00000 RSD
Dodatni prostor 1 GB 36000 RSD

Napomene:

 • Sve cene su izražene bez PDV-a
 • Plaćanje se vrši u dinarskoj protivrednosti po zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan fakturisanja
 • Minimalni broj naloga za aktiviranje servisa je 1

Uslovi korišćenja

 • Prelazak sa paketa manje složenosti na paket više složenosti je moguć uz doplatu razlike u ceni paketa
 • Prelazak sa paketa više složenosti na paket manje složenosti je moguć nakon izmirenja svih obaveza za tekući mesec bez dodatne naknade
 • Prelaz sa paketa na paket je moguć, sa tim, da nakon prelaska započinje nova ugovorna obaveza
 • Dodatni skladišni prostor se automatski aktivira i obračunava kada korisnik iskoristi veličinu prostora koja je inicijalno data u paketu koji je izabran
 • Obračunska jedinica za usluge Service Desk-a je 10 minuta i ona je osnov za tarifiranje ove usluge
 • Obuka koja je uključena u pakete se odnosi na Online obuku
 • Godišnja ugovorna obaveza uz mogućnost mesečnog ili godišnjeg plaćanja


Napravi razliku. Pokreni EcoOne.


Pronađite rešenje za vas

Poslovna rešenja i aplikacije prilagođene su posebnostima vašeg posla. Štede vreme i novac jer ne zahtevaju dodatna ulaganja — plaćate koliko trošite.

Želite da postanete naš partner? Ostvarimo zajednički uspeh. Pridružite nam se.